Mil-tekin sekajäteratkaisut

Turvallinen & hiljainen ratkaisu ruoalle, seka- ja ongelmajätteelle sekä pahanhajuiselle jätteelle.