Videoita: Sekajäte

Turvallinen ja hiljainen ratkaisu ruoka-, seka- ja ongelmajätteelle sekä pahanhajuiselle jätteelle, millä saavutetaan jopa 10:1 tiivistysaste.